Ταξίδι Αναψυχής...
στο κέντρο της ψυχής

Άλλες Παροχές

Θα υπάρχει δυνατότητα πρωινής δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 4-12 ετών με χαμηλό κόστος για όσους επιθυμούν να έρθουν με τα παιδιά τους.

Διοργάνωση