Ταξίδι Αναψυχής...
στο κέντρο της ψυχής

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Οι συμμετέχοντες, για το διάστημα που διαρκεί το Χωριό Ψ έχουν τη δυνατότητα να διαμείνουν στις Πινακάτες ή τα γειτονικά χωρία.

Μπορείτε επίσης να δείτε:

Διοργάνωση