Ταξίδι Αναψυχής...
στο κέντρο της ψυχής

Ανοιχτή πρόσκληση

Σας καλούμε να υποβάλλετε τις  προτάσεις σας για τα βιωματικά εργαστήρια (δυομιση ωρών)που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του Χωριού Ψ στις 18, 19 & 23 Αυγούστου σχετικά με το θέμα της 2ης Συνάντησης Ψυχοθεραπειών:«Αργοναυτική Εκστρατεία: Στόχος-Σχέση-Σύνδεση - Ταξίδι- Θεραπεία» .

Σας καλούμε να στείλετε μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, το αργότερο έως τις 7 Ιουνίου  στο info@village-psy.gr  

- Τίτλο, περίληψη εργαστηρίου και ψ.προσέγγιση (έως 400 λέξεις)

- Βιογραφικό 250 λέξεων

Διοργάνωση