Ταξίδι Αναψυχής...
στο κέντρο της ψυχής

Ανοιχτή πρόσκληση

Σας καλούμε να υποβάλλετε τις  προτάσεις σας για τα δυο βιωματικά εργαστήρια που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του Χωριού Ψ στις 24 Αυγούστου πέραν του βασικού προγράμματος με τους προσκεκλημένους ομιλητές.

Η πρόταση θα πρέπει να είναι σχετική με το θέμα: "Το μήλο της Έριδος:Διχόνοια,Σύγκρουση, Θυμός, Θεραπεία"

Παρακαλείστε να αποστείλετε το υλικό μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, το αργότερο έως τις 25 Ιουνίου στο info@village-psy.gr  

- Τίτλο και περίληψη εργαστηρίου(έως 400 λέξεις)

- Σύντομο βιογραφικό 250 λέξεων

- Λίγα λόγια για την προσέγγισή σας

Τα εργαστήρια που θα επιλεγούν θα είναι διάρκειας μιάμισης ώρας το καθένα και θα λάβουν χώρα στην ύπαιθρο. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 25 άτομα.

Διοργάνωση