Ταξίδι Αναψυχής...
στο κέντρο της ψυχής

Ο στόχος

Το Χωριό Ψ στοχεύει:

-στην ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μέσα από τον ανοιχτό, ειλικρινή διάλογο και βιωματικές δράσεις μεταξύ ανθρώπων από τον χώρο των ψυχοθεραπειών και συναφών κλάδων

-στην αυθόρμητη βιωματική έκφραση που δίνει χώρο για προσωπική εξέλιξη

Διοργάνωση