Ταξίδι Αναψυχής...
στο κέντρο της ψυχής

Ανοιχτή πρόσκληση

Σας καλούμε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας για τα δύο βιωματικά εργαστήρια που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του Χωριού Ψ στις 24 Αυγούστου πέραν του βασικού προγράμματος με τους προσκεκλημένους ομιλητές.

Η πρόταση θα πρέπει να είναι σχετική με το θέμα : Θέμα: «Αχίλλειος πτέρνα: Δύναμη, Ευαλωτότητα, Υπευθυνότητα, Θεραπεία"

Παρακαλείστε να αποστείλετε το υλικό, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, το αργότερο έως τις 20 Ιουνίου  στο info@village-psy.gr  

- Τίτλο και περίληψη εργαστηρίου (έως 400 λέξεις)

-Σύντομο βιογραφικό 250 λέξεων

-Λίγα λόγια για την προσέγγιση σας

 

Τα εργαστήρια που θα επιλεγούν, θα είναι διάρκειας μιάμισης ώρας το καθένα και θα λάβουν χώρα στην ύπαιθρο. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 25 άτομα.

Διοργάνωση